sobota 14. júla 2007

C# - podmienený preklad pomocou ConditionalAttribute

Podmienený preklad v C# môžeme zrealizovať pomocou kódu:


  1: #if DEBUG

  2: void ConditionalMethod()

  3: {

  4:   // ....

  5: }

  6: #endif


Elegantnejšie riešenie je podľa mňa použitie atribútu [Conditional], pretože pokiaľ nebude definovaný symbol DEBUG, tak aj volania metódy ConditionalMethod budú pri preklade vynechané:


  1: [Conditional("DEBUG")]

  2: void ConditionalMethod()

  3: {

  4:   // ....

  5: }

Žiadne komentáre: