sobota 14. júla 2007

ASP.NET - ako zistiť, či už stránka bola validovaná?

V niektorých situáciach potrebujeme zistiť, či už prebehla validácia stránky. Ak by sme zavolali Page.IsValid ešte predtým ako prebehla validácia, tak by sme dostali výnimku. Moje riešenie tohto problému znázornené v nasledujúcej utilite využíva mechanizmus reflexie:


  1: using System.Web;

  2: using System.Web.UI;

  3: using System.Reflection;

  4:  

  5: public class PageUtil

  6: {

  7:   public static bool IsPageValidated()

  8:   {

  9:     Page page = HttpContext.Current.Handler as Page;

 10:     if (page == null) throw new HttpException("This method can be called only in classes derived from System.Web.UI.Page");

 11:     FieldInfo fieldValidated = typeof(Page).GetField("_validated", BindingFlags.Instance BindingFlags.NonPublic);

 12:     return (bool)fieldValidated.GetValue(page);

 13:   }

 14: }

Žiadne komentáre: