utorok 6. januára 2009

Zlo pri vývoji softvéru

Pred niekoľkými rokmi som definoval základné chyby, ktoré sa neustále opakujú pri vývoji softvéru. Tieto chyby sú aj pri malých projektoch, ktoré vyvíjajú jednotlivci a takisto sa vyskytujú aj v projektoch pre top klientov, ktoré implementujú vývojarské týmy. Ignorácia týchto nedostatkov má za následok, že vyvíjaný systém sa časom stáva neudržiavateľným, resp. jeho údržba a rozširovanie je veľmi časovo a teda aj finančne náročné. Tak tu sú:


1. duplicity - kód obsahuje tú istú funkčnosť naprogramovanú na viacerých miestach. Často to vzniká keď programátori použivajú CTRL+C, CTRL+V. Proti duplicitám sa dá efektívne bojovať priebežným refaktorovaním a využívaním návrhových vzorov. Žial moje skúsenosti sú také, že iba málo programátorov vie efektívne využívať refaktorovacie techniky. Obhájenie refaktorovania pred projektovými manažmentom je však náročné, pretože refaktorovaním sa do systému žiadna funkcionalita nepridáva.


2. mixovanie vrstiev - systém nie je rozčlenený do logických vrstiev. Niekedy aj zdanlivo je, ale pri pohľade na implementáciu teda kód som videl niečo ako pridávanie HTML značiek <b> .... </b> k dátam načítavaným z databázy, resp. SQL prikázy vo webových skriptoch (.aspx, .jsp). Jednoducho ľudia si neuvedomujú čo kam patrí.


3. nesprávne závislosti medzi komponentami - nie je venovaná dostatočná pozornosť manažmentu závislostí medzi komponentami. K takému stavu sa dostaneme lahko ak nemáme jasne definované zodpovednosti každej komponenty.

Žiadne komentáre: